• DSCN119040
  • IMG_20160525_082028
  • 0cd2a3d720ea5d14f79750e23165c07b39
  • 2da3f588b115b04daa8c4be41a793e0520
  • 85fcfe8f869cb96df685a70da4c7750419
  • 656bf2f573fa866298528c1f9e76104568
  • 6962e9116d436582117b2b35c3acbcfa
  • 3beb6c1989ab7608aa9bafc91fe9a47c
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực ...
I/ Phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực1. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực của học sinhPhương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý tích cực hoá học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của cuộc sống và nghề ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thống kê
Hôm nay : 0